Правно-пословна школа нуди могућност доквалификације и преквалификације за следеће образовне профиле:

  1. Пословни администратор
  2. Финансијски администратор
  3. Техничар заштите од пожара

Услови за доквалификацију су завршена средња стручна школа трећег степена.

Ванредни ученик прилаже:

  1. фотокопије сведочанства за 1., 2. и 3. разред
  2. фотокопију дипломе
  3. извод из матичне књиге рођених

Комисија за допунске испите утврђује разлику испита у зависности од одобреног профила.

Услови за преквалификацију су завршена средња стручна школа четвртог степена.

Ванредни ученик прилаже:

  1. фотокопије сведочанства за 1., 2., 3. и 4. разред
  2. фотокопију дипломе
  3. извод из матичне књиге рођених

Школа организује 5 испитних рокова у току једне школске године (новембарски, јануарски, априлски, јунски, августовски).