Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Министарство просвете Републике Србије донело је нови правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању. Са његовим садржајем можете се упознати преко следећег линка: https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2024/10/6/reg

Add a Comment

Your email address will not be published.