INTERVET – позив за ученичку размену

INTERVET – позив за ученичку размену

Објављен је позив за ученике средњих стручних школа који желе да учествују у програму стручне праксе у иностранству. За пријаву и учествовање у програму стручне праксе неопходан је ниво знања енглеског језика који омогућава неометану комуникацију. Привредна комора Србије у партнерству са италијанском организацијом UNISER, специјализованом за интернационалне програме размене, спроводи пројекат Европске комисије под називом INTERVET. Овом приликом пројекат нуди могућност стручне праксе у Француској (Лион) у сврху:

  • пружања могућности ученицима стручних школа да стекну техничке и професионалне вештине кроз, наставним планом, предвиђену стручну праксу, чиме се повећавају њихове шансе за проналажење посла након завршетка образовања
  • даље модернизације образовања путем улагања у нове методологије попут стажирања у иностранству, а у складу са исходима учења који се тичу кључних компетенција и професионалних вештина које тржиште рада захтева
  • успостављања методологије координације засноване на структури конзорцијума, с циљем установљења мобилности као правила а не изузетка, као што налажу стратешки документи Европске уније.
  • Овај конкурс нуди 11 грантова за стручну праксу у Лиону у трајању од месец дана, за ученике из Србије, која ће бити организована у току јануара и фебруара 2022. године, осим у случају измена које се могу јавити из организационих разлога. Ученици пријаву могу поднети на следећем линку:  https://intervetwb.net/calls-serbia/#long%20term најкасније до 01. новембра 2021. године у 12 часова. За сва питања или додатне информације на располагању Вам је Служба за дуално образовање и образовне политике Привредне коморе Србије: интервет@пкс.рс, 011/4149471. 

Add a Comment

Your email address will not be published.