Уметничко вече ученика Правно-пословне школе Ниш

25. новембра у 20 часова одржава се уметничко вече ученика Правно-пословне школе Ниш, онлине преко апликације Тимс. Петоро ученика наше школе презентоваће своју поезију, прозу, фотографије и уметничке радове. Додатне информације можете пронаћи на плакату.

Линк за приступ овом догађају је: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7d5921010af4400f8ad74d55c10d679d%40thread.tacv2/1637074576770?context=%7b%22Tid%22%3a%228e94d0b2-ad76-4570-8a96-a7c392f02e05%22%2c%22Oid%22%3a%22b1566af3-ac4f-4849-8814-721ac0ca2911%22%7d

Add a Comment

Your email address will not be published.