О директору школе

Директор школе Милорад Гавриловић рођен је 20.11.1958. године. Након завршеног Филозофског факултета-група за математику Универзитета у Нишу стекао је звање Дипломирани математичар, а између осталог има завршен Ниво 1 као Тренер у образовању одраслих и у међувремену се усавршава као Менаџер-фацилитатор за средње стручне школе.  

Данас има 35 година радног стажа и тренутно радно место му је директор Правно-пословне школе Ниш.

Милорад Гавриловић

Испит за лиценцу за директора установе образовања и васпитања положио је пред испитном комисијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја дана 25. децембра 2018. године. 

Септембра 2003.године и јуна 2004.године  одобрено је издавање рукописа Тестови из математике за први разред средње школе и Тестови из математике за други разред средње школе (образовни профил: Пословни администратор) чији је један од аутора Милорад Гавриловић, као приручник за предмет Математика за други разред средње школе.

На предлог Заједница стручних школа,  Милорад Гавриловић постаје члан Савета за национални оквир квалификација Републике Србије 

Након тога, Министарство просвете и спорта због изузетног доприноса развоју образовања и спорта у 2005.години додељује директору, тада, Административно-биротехничке школе,  Светосавску награду.

Данас, а и годинама уназад, ученици Правно-пословне школе Ниш стичу европска искуства у различитим земљама, како кроз Erasmus пројекте, тако и кроз различите видове међународне сарадње Правно-пословне школе Ниш са школама из других земаља.